Vizija in strategija

ASSA ABLOY je globalna družba. Naša vizija je biti vodilni na svetu ter najuspešnejši in najbolj inovativen ponudnik celovitih rešitev za odpiranje vrat. Ključno vlogo pri uresničevanju te vizije igra naš program trajnostnosti.

Program vključuje družbene in okoljske prednostne naloge za zmanjševanje vpliva na okolje in izkoriščanje priložnosti.

Nekaj primerov prednostnih nalog za zmanjšanje našega vpliva na okolje:

  • optimizacija porabe sredstev in energije,
  • zmanjševanje izpustov ogljika,
  • zmanjševanje porabe vode in nastajanja odpadkov,
  • opuščanje nevarnih kemikalij,
  • izboljševanje učinkovitosti glede varnosti in zdravja,
  • izboljševanje učinkovitosti glede trajnostnosti v oskrbovalni verigi.

Nekaj primerov prednostnih nalog za izkoriščanje priložnosti:

  • povečevanje učinkovitosti glede trajnostnosti v naših izdelkih,
  • ustvarjanje izdelkov, ki izpolnjujejo potrebe naših kupcev,
  • uporaba trajnostnosti kot gonilo inovacij.

Leta 2013 smo dosegli pomemben napredek pri varnosti in zdravju, širitvi obsega dobaviteljev v svojem »Programu presoj trajnostnih dobaviteljev« in pri opuščanju nevarnih kemikalij. Postopki, ki smo jih na področju vzdrževanja kakovosti in upravljanja vpliva na okolje uvajali od leta 2010, so bili uspešni, saj je zdaj v poročanje skupine vključenih skupno 327 enot.