Upravljanje trajnostnosti

Kodeks ravnanja je osnova vseh dejanj in ravnanj družbe ASSA ABLOY ter bistvo upravljanja trajnostnosti in okvir za vsakodnevno poslovanje skupine.

Velja po vsem svetu in za vse, ki delujejo v imenu družbe ASSA ABLOY, kar vključuje tudi tretje osebe. Kodeks ravnanja pokriva področja kot npr. okolje, interesi potrošnikov, enake možnosti in boj proti korupciji.

Prevzemi so pomemben del strategije rasti družbe ASSA ABLOY. Družba je od leta 2006 izvedla 111 prevzemov, pri čemer je selitev proizvodnje del njenih prizadevanj za čistejšo in učinkovitejšo proizvodno strukturo.

ASSA ABLOY ne dopušča podkupovanja in korupcije. Da bi še bolj poudarila to stališče, je skupina leta 2011 začela izvajati svoj protikorupcijski program skladnosti.