Trajnostnost v celotni vrednostni verigi

ASSA ABLOY prek nižanja proizvodnih stroškov na področjih, kot je npr. optimizacija komponent, in zmanjševanja količine odpadkov na vseh stopnjah življenjskega kroga izdelka povečuje učinkovitost svoje vrednostne verige.

Inovativnost

Novi izdelki se ocenjujejo z vidika življenjskega kroga. Številni najnovejši izdelki imajo izboljšano izolacijo in inteligentno kontrolo različnih rešitev za odpiranje vrat, s čimer varčujejo z energijo.

Nabava

Dobavitelji skupine na področjih, kjer obstajajo določena tveganja, se presojajo na podlagi trajnostnosti. Skupina dobavitelje, ki ne izpolnjujejo njenih zahtev, pozove k uvedbi izboljšav, sicer jih postopoma opusti.

Proizvodnja

Proizvodnja izdelkov skupine mora potekati varno in z najmanjšim mogočim vplivom na okolje. Nevarni postopki se postopoma nadomeščajo z okolju prijaznimi alternativami.

Prisotnost na trgih

ASSA ABLOY upošteva zakone in predpise o poslovni etiki v državah, kjer posluje, enako pa zahteva tudi od vseh svojih partnerjev.

Kupci

Družba ASSA ABLOY si prizadeva zagotavljati zelo kakovostne izdelke, ki izpolnjujejo potrebe kupcev, imajo dolgo življenjsko dobo in so izdelani z minimalno porabo sredstev in kar najnižjim vplivom na okolje skozi njihov celoten življenjski krog.