Trajnostnost

Trajnostnost je ključni cilj verige vrednot ASSA ABLOY in pomembna prvina inovativnosti, nabave, proizvodnje in razvoja zaposlenih.

ASSA ABLOY izdaja letna trajnostna poročila na podlagi smernic GRI (Global Reporting Initiative) že od leta 2005.

Skupina s tem nadzoruje pomembne ključne kazalnike uspešnosti, skrbi za nenehne izboljšave in zmanjšuje svoj okoljski odtis povsod, kjer je to mogoče.