Integrirane rešitve za odpiranje vrat v javnih objektih in objektih za prosti čas

Varnostne rešitve za javne objekte morajo izboljšati izkušnjo obiskovalcev in hkrati zagotavljati varno in priročno delovanje.

Javni prostori morajo biti odprti za javnost, obenem pa zaščiteni pred vsiljivci, tatvinami, vandalizmom in požari. Izdelki morajo biti skladni z zgodovinsko stavbno arhitekturo ali sodobno stekleno zgradbo.

Športna središča, koncertne dvorane in muzeji so le nekateri javni objekti, ki za zagotavljanje varnosti obiskovalcev potrebujejo rešitve za evakuacijske poti in opremo, kot so npr. naprave za zasilni izhod, električni prijemniki in gumbi za sprostitev v sili, hkrati pa za omejevanje prehoda v nedovoljena območja potrebujejo tudi rešitve za kontrolo pristopa.

Glavna področja, kjer lahko ASSA ABLOY zagotovi integrirane rešitve:

Varovanje območij in prostorov: sistemi za kontrolo pristopa omogočajo oddaljen nadzor objekta iz centralne lokacije za nadzorovan dostop obiskovalcev.

Glavni vhodi: samodejna drsna, vrtljiva ali nihajna vrata za zelo velik pretok ljudi, skupaj z elektronsko kontrolo pristopa za oddaljen nadzor iz centralne lokacije, ki omogoča evidentiranje podatkov o vseh obiskovalcih objekta.

Javni prostori: podprti sta tako fizična kot logična kontrola pristopa, ki ju je mogoče prilagoditi za dovoljevanje oz. omejevanje dostopa do sanitarij, restavracij in avditorijev ob določenih delih dneva.

Garderobe in VIP-prostori: s kontrolo pristopa z oddaljenim upravljanjem, v kombinaciji z varnostnimi sistemi z nadzornimi kamerami, zagotovimo dostop izključno ob pravem času.

Izhodi v sili: rešitve za hiter izstop združujejo preprostost varnih izhodov, namenska požarna vrata in sisteme za zasilni izhod, ki varujejo ljudi in premoženje v nujnih primerih in hkrati ves čas preprečujejo vdor z zunanje strani.