Rešitve za varnost in kontrolo pristopa v industrijskih objektih

Industrijski sektor in sektor javnih služb se srečujeta z mnogimi varnostnimi izzivi, npr. izrednimi vremenskimi razmerami in zaščito občutljivih območij za raziskave in razvoj oz. proizvodnjo ter s številnimi vhodi in stopnjami pravic pristopa.

Varnostne zahteve so odvisne od vrste poslovne dejavnosti, npr. raziskave in razvoj, skladiščenje goriva ali električne energije, in od same velikosti in lokacije objekta. Sistemi za zaklepanje in kontrolo pristopa ter rešitve za varovanje življenja morajo omogočati prilagodljivost, visoko stopnjo varnosti in primerno robustnost za izredne vremenske razmere.

Elektronski sistemi za kontrolo pristopa in sistemi generalnega ključa zagotavljajo preprost vhod pravim osebam ob pravem času, medtem ko je za varnost poskrbljeno z izhodi v sili, mehanskimi sistemi zaklepanja in varnostnimi zapornimi napravami.

Glavna področja, kjer lahko ASSA ABLOY zagotovi integrirane rešitve:

Varovanje območij in prostorov: sistemi za kontrolo pristopa omogočajo oddaljen nadzor objekta iz centralne lokacije za nadzorovan dostop obiskovalcev.

Občutljivi prostori za raziskave in razvoj, proizvodnjo in skladiščenje: eksplozivno varna prilagojena požarna vrata zagotavljajo varnost ljudi in opreme v primeru eksplozije ali požara. Visoko varna vrata z integrirano kontrolo pristopa so pomembna tudi za omejevanje prehoda v nedovoljena območja.

Objekti na prostem: zaščito objektov na prostem zagotavljajo elektromehanski sistemi zaklepanja in mehanske ključavnice ter obešanke, zasnovane za uporabo v izrednih vremenskih razmerah.

Varnostne zapore strojev: obešanke za varnostno zaporo zagotavljajo, da se stroj ali vozilo ne bo uporabljalo v času vzdrževalnega posega, s čimer se izognemo morebitnim nesrečam.

Izhodi v sili: rešitve za hiter izstop združujejo preprostost varnih izhodov, namenska požarna vrata in sisteme za zasilni izhod, ki varujejo ljudi in premoženje v nujnih primerih in hkrati ves čas preprečujejo vdor z zunanje strani.