Aperio varuje Univerzo v Liverpoolu – prvi dosežek te vrste v varnosti.

Za novi nastanitveni objekt Univerze v Liverpoolu je bila potrebna visoka varnost, toda brez spreminjanja obstoječih vrat. Aperiovi partnerji HE Simm, Ocon Construction in ACS so izvedli vgradnjo 1000 offline elektronskih kljuk Aperio.

Kliknite za prenos celotnega opisa primera.