Vodna in brezžična varnost na objektu Povodí Vitavy Praha

Ta vodnogospodarski objekt v Pragi je potreboval sodoben sistem z možnostjo spletnega nadzora pristopnih pravic in ključavnic z baterijskim napajanjem ter prilagodljiv dostop. Sistem za kontrolo pristopa ANeT Guard v kombinaciji s tehnologijo Aperio je bil najboljša rešitev.