Pravno opozorilo

To sta splošno pravno obvestilo in izjava o varovanju zasebnosti glede spletne strani skupine ASSA ABLOY (»ASSA ABLOY«). ASSA ABLOY to spletno stran uporablja za podajanje informacij. Z obiskom in uporabo te strani se strinjate, da vas pravno zavezujejo in da boste upoštevali naslednje roke in pogoje iz tega pravnega obvestila in izjave o varovanju zasebnosti. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ali prekličemo kateri koli del ali funkcijo te strani, vključno s tem pravnim obvestilom in izjavo o varovanju zasebnosti, pri čemer tovrstne spremembe stopijo v veljavo takoj po objavi spremenjenega dela ali funkcije te strani ali spremenjenega pravnega obvestila in izjave o varovanju zasebnosti.

Avtorska pravica, blagovne znamke in pogoji uporabe

Vsebina te strani (»vsebina«), kar med drugim vključuje tudi besedilo, grafiko in slike, blagovne znamke, znamke, logotipe in programsko opremo, je zaščitena skladno z zakoni o pravicah intelektualne lastnine. Lastninske pravice do vsebine ni mogoče prenesti na vas ali na katerega koli drugega uporabnika te strani, ampak ostane pri skupini ASSA ABLOY ali tretji osebi, ki ima lastninsko pravico do gradiva, objavljenega na tej strani.

Skupina ASSA ABLOY je lastnica nazivov, ki jih uporablja za svoje poslovanje, in imen izdelkov ter storitev, omenjenih na tej strani, pri čemer so ta imena zaščitena skladno z zakoni o pravicah intelektualne lastnine. Vse blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Vsebino lahko gledate, pošiljate po e-pošti, prenašate ali tiskate njene kopije, vendar zgolj za svojo osebno, nekomercialno uporabo. Nepooblaščena uporaba vsebine lahko pomeni kršitev zakonov o avtorski pravici in blagovnih znamkah ali drugih zakonov. Vsakič, ko vsebino pošiljate po e-pošti, jo prenašate ali tiskate njene kopije, morate dodati vsa obvestila o avtorskih pravicah in druga obvestila, ki so del vsebine, vključno z morebitnimi obvestili o avtorski pravici na dnu strani.

Brez predhodnega pisnega soglasja skupine ASSA ABLOY vsebine ni dovoljeno reproducirati, prepisovati, shranjevati v katerem koli sistemu za iskanje, prevajati v katere koli naravne ali računalniške jezike, ponovno posredovati v kateri koli obliki ali na kakršen koli način (elektronsko, mehansko, fotografsko, posneto ali kako drugače), preprodajati ali redistribuirati. Vsebine ni dovoljeno prodajati, spreminjati, reproducirati, prikazovati, javno izvajati, distribuirati ali kakor koli drugače uporabljati za javne ali komercialne namene. Zajemanje spletne strani in njene vsebine ni dovoljeno. Kopiranje katerega koli dela te spletne strani v drug strežnik je prepovedano. Nadalje soglašate tudi, da brez predhodnega pisnega soglasja skupine ASSA ABLOY ne boste na noben način prikazovali ali uporabljali imen, logotipov ali blagovnih znamk skupine ASSA ABLOY.

Uporaba vsebine na kateri koli drugi spletni strani ali v katerem koli drugem omreženem računalniškem okolju za kateri koli namen je izrecno prepovedana, lahko pa omogočate HTML-hiperpovezave z vaše spletne strani do te spletne strani skladno s temi pogoji uporabe. Na podlagi teh pogojev imate neizključno, omejeno in preklicljivo dovoljenje za dodajanje povezav do te strani. Strinjate se, da povezav do te strani ne boste predstavljali na način, ki bi se lahko štel za oglaševanje ali ki bi bil videti kot podpiranje katere koli organizacije, izdelka ali storitve. Strinjate se, da povezav do te strani ne boste dodajali na spletne strani, za katere bi razumna oseba menila, da so nespodobne, obrekljive, skrajno žaljive, zlonamerne ali da predstavljajo nadlegovanje. Skupina ASSA ABLOY si pridržuje pravico do splošnega preklica tega dovoljenja ali vaše pravice do uporabe določenih povezav. Strinjate se, da boste takoj odstranili in onemogočili vse svoje povezave do te strani, če bo skupina ASSA ABLOY to dovoljenje preklicala.

Če vsebino uporabljate na način, ki ni očitno dovoljen po teh rokih in pogojih uporabe, lahko s tem kršite zakone o avtorski pravici in blagovnih znamkah ali druge zakone. V tem primeru skupina ASSA ABLOY samodejno preklicuje vaše dovoljenje za uporabo te strani in ima pravico zahtevati, da nemudoma uničite vse kopije vseh delov te vsebine, ki ste jih izdelali. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene skladno s temi roki in pogoji, so pridržane.

Izjava o omejitvi odgovornosti

SKUPINA ASSA ABLOY NE DAJE NOBENIH ZAGOTOVIL GLEDE REZULTATOV UPORABE ALI OPIRANJA NA TO STRAN IN VSEBINE NA NJEJ ALI PRIDOBLJENE PREK TE SPLETNE STRANI. SPLETNO STRAN UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST.

ASSA ABLOY SPLETNO STRAN IN NJENO VSEBINO IN STORITVE ZAGOTAVLJA PO PRINCIPU »KOT JE« IN ZANJO NE DAJE NOBENIH EKSPLICITNIH, IMPLICITNIH ALI ZAKONSKO DOLOČENIH JAMSTEV. ASSA ABLOY V NAJVEČJI MERI, DOVOLJENI PO ZAKONU, EKSPLICITNO IN IZRECNO ZAVRAČA VSA JAMSTVA, EKSPLICITNA ALI IMPLICITNA IN ZAKONSKO ALI KAKO DRUGAČE DOLOČENA, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE TUDI VSA IMPLICITNA JAMSTVA GLEDE LASTNINSKE PRAVICE, PRODAJLJIVOSTI, NEKRŠENJA PRAVIC TRETJIH OSEB IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. ASSA ABLOY NE DAJE NOBENIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV GLEDE TOČNOSTI, ZANESLJIVOSTI, POPOLNOSTI, STALNOSTI ALI PRAVOČASNOSTI VSEBIN, STORITEV, PROGRAMSKE OPREME, BESEDILA, GRAFIKE, POVEZAV ALI SPOROČIL, PODANIH NA TEM SPLETNEM MESTU ALI PREK NJEGOVE UPORABE. SAMI STE ODGOVORNI ZA IZVAJANJE VSEH POTREBNIH VARNOSTNIH UKREPOV ZA ZAGOTOVITEV, DA VSEBINA, KI JO PRIDOBITE S TE SPLETNE STRANI, NE VSEBUJE RAČUNALNIŠKIH VIRUSOV ALI DRUGE POTENCIALNO ŠKODLJIVE RAČUNALNIŠKE KODE.

ASSA ABLOY ali katera koli oseba ali podjetje, povezano s skupino ASSA ABLOY, ne odgovarja za morebitno škodo, ki nastane pri vaši uporabi ali nezmožnosti uporabe te spletne strani ali katere koli vsebine, storitve ali gradiva, ki jih zagotovi ali vsebuje ta spletna stran (»ta zaščita«). Ta zaščita vključuje vse zahtevke na podlagi garancije, pogodbe, odškodninske odgovornosti, neomejene odgovornosti ali katere koli druge pravne teorije in na podlagi tega, ali je bila skupina ASSA ABLOY obveščena o možnosti nastanka takšne škode. Ta zaščita obsega vse izgube, vključujoč in brez omejitev neposredno, posredno, posebno, naključno, posledično, eksemplarično in kaznovalno odškodnino; odškodnino, ki je posledica telesne poškodbe ali nedopustne smrti; izgubljeni dobiček in odškodnino, nastalo zaradi izgube podatkov ali prekinitve poslovanja.

Povezave do drugih spletnih mest; oglasi

Ta stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb. Povezave so na voljo izključno zaradi priročnosti in ne pomenijo, da skupina ASSA ABLOY kakor koli podpira vsebine, ki jih zagotavljajo ali vsebujejo spletne strani tretjih oseb. To spletno mesto ne odgovarja za vsebino spletnih strani tretjih oseb na povezavah; gradiva na spletnih straneh tretjih oseb ne pregledujemo, nadziramo ali spremljamo; glede vsebine, točnosti ali zakonitosti gradiva na spletnih straneh tretjih oseb ne dajemo nobenih zagotovil.

Če se odločite za obisk spletne strani tretje osebe prek povezave na tej strani, to počnete na lastno odgovornost. Spletne strani tretjih oseb uporabljate skladno z njihovimi roki in pogoji uporabe in izjavami o varovanju zasebnosti.

Če bi se ta spletna stran odločila vključiti oglase tretjih oseb, lahko ti oglasi vsebujejo povezave do drugih spletnih strani. Razen kjer je izrecno navedeno drugače, ta stran ne podpira nobenega izdelka in ne daje nobenih zagotovil glede vsebine, točnosti ali zakonitosti gradiva v oglasih na tej strani ali na povezavah v oglasih na tej strani.