General Data Protection Regulation (GDPR)

ASSA ABLOY se v vseh svojih oddelkih po svetu zavzema za delovanje v skladu z zakonskimi predpisi o ravnanju s podatki. Splošna uredba EU o varstvu podatkov (»GDPR«) zahteva, da pri ravnanju z osebnimi podatki izpolnimo načela poštenosti, odgovornosti in preglednosti.

ASSA ABLOY ima osredotočen, strukturiran in sistemski pristop k varstvu podatkov in zasebnosti. Naš globalno veljaven program za skladnost podatkov ASSA ABLOY je bil razvit za zaščito integritete osebnih podatkov naših zaposlenih, strank in partnerjev po vsem svetu. ASSA ABLOY ima v svoji sredi posebne skupine ljudi, ki skrbijo za skladnost z zakoni o ravnanju s podatki na svetovni ravni, kar vključuje tudi Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Osebne podatke varujemo s pomočjo opreme, ki deluje v skladu s priznanimi varnostnimi standardi. V primerih, ko so pravice posameznikov ogrožene, ocenimo tveganje v skladu z našo standardno metodologijo.
Zavedamo se, da se zakoni o podatkih nenehno spreminjajo. ASSA ABLOY je vložila precej virov v ozaveščanje in usposabljanje v zvezi s programom za skladnost varovanja podatkov. Nenehno spremljamo spremembe na področju varstva podatkov in v skladu z njimi prilagajamo naše pravilnike in postopke.
Prizadevamo si za dobro upravljanje podatkov in vlagamo v dolgoročno zaupanje in varnost podatkov.
Če želite izvedeti več o Splošni uredbi o varstvu podatkov, glejte uradne objave o GDPR Evropske unije.